עבודה סוציאלית

הפקולטה למדעי
החברה והרוח

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

תכנית הלימודים

בית הספר לעבודה סוציאלית מכשיר עובדים סוציאליים העוסקים במגוון שירותים חברתיים המסופקים בשלושת המגזרים: המגזר שלישי (עמותות); המגזר ממשלתי והמגזר עסקי. הלימודים מכשירים את הסטודנטים לעיסוק במגוון רחב של שירותי רווחה שונים ובמגוון של קבוצות אוכלוסייה, כגון משפחות, ילדים, נוער, קשישים, נפגעי נפש, אסירים, נכים ורבים נוספים. סגל המרצים בבית הספר, בולט בניסיונו המעשי והתעסוקתי במערכת הרווחה והשיקום, בקליניקות פרטיות,  בייעוץ לקהילות ולארגונים, בטיפול זוגי ומשפחתי ועוד.

הבחירה באריאל

כל הסטודנטים בשנה השנייה ללימודיהם עושים את הכשרתם בשדה במחלקות לשירותים חברתיים ובשנה השלישית במגוון שירותים ייעודיים כגון: הוסטלים, בתי חולים, צה"ל, עמותות שונות ועוד.
בית הספר מקדם גם מעורבות משמעותית של הסטודנטים בקהילה ומשלב סטודנטים בפרויקטים חברתיים בעיר אריאל. התכנית "מעגלים מתרחבים" מתקיימת בשיתוף פעולה מלא של האגף לשירותים חברתיים באריאל ושל עיריית אריאל.
אוניברסיטת אריאל מפעילה בקמפוס מרפאות טיפול: "המרכז להכשרה וטיפול בפרט, בילד ובמשפחה", כשירות לקהילה בתשלום מסובסד. התמחויות המרכז הן בטיפול זוגי, משפחתי או פרטני, בהדרכה הורית וטיפול וייעוץ להורים חדשים, בטיפולים רגשיים לילדים ובני נוער ועוד.

תכניות ומסלולי הלימוד במחלקה

הלימודים משלבים תיאוריה לצד הכשרה מעשית בכל שנות הלימוד דרך שני מסלולי לימודים: מסלול פרט ומשפחה ומסלול קהילה.

בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה לתואר הראשון. מתקיימות תחת מסגרת התואר עוד שתי תוכניות:

הסבה לעבודה סוציאלית- התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה שלהם ניסיון בתחומים טיפוליים בעבודה או בהתנדבות. התכנית נמשכת שנתיים.

תכנית משולבת למצטיינים- תכנית הכוללת הסבה לעבודה סוציאלית יחד עם לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית.  התכנית נמשכת 3 שנים.

אפשרויות תעסוקה והמשך הלימודים

בוגרי התואר נרשמים בסיום לימודיהם בפנקס העובדים הסוציאליים ומתחילים לעבוד במגוון רחב  של שירותים מאתגרים, כגון: מחלקות לשירותים חברתיים, בתי חולים, מרפאות, בתי אבות, ביטוח לאומי, מתנ"סים, מוסדות לילדים בסיכון, צה"ל, עמותות שונות וארגונים המספקים שירותים חברתיים כגון שירותי סיעוד.

כמו כן, הבוגרים יכולים להמשיך את לימודיהם לתארים מתקדמים בעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל או באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

אפשרויות תעסוקה והמשך לימודים

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון