חטיבת משאבי אנוש וחטיבת פיתוח ארגוני

הפקולטה למדעי
החברה והרוח

חטיבת משאבי אנוש וחטיבת פיתוח ארגוני

תכנית הלימודים

חטיבת משאבי אנוש וחטיבת הפיתוח הארגוני הנן שתי חטיבות לימוד הנלמדות במחלקה הרב תחומית למדעי החברה והרוח ומונחות אקדמית על ידי המחלקה לסוציולוגיה. בשתי החטיבות לומדים סטודנטים צעירים, מנהלים ותיקים ועובדים. בראש שתי החטיבות עומד ד"ר רוני מש, בעל ניסיון רב בייעוץ לארגונים במשק.

\ חטיבת משאבי אנוש

החטיבה מכשירה סטודנטים לעבודה ביחידות משאבי האנוש בארגונים עסקיים וציבוריים. תכני הלימוד מותאמים למאפייני מנהל ההון האנושי בעידן הנוכחי. בחטיבה נלמדים יסודות ניהול המשאב האנושי בארגונים בקורסי יסוד כגון - התנהגות ארגונית, ניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה ועוד.
כמו כן, נלמדים קורסי בחירה העוסקים בתחום משאבי האנוש כגון - קבלת החלטות, לחץ ושחיקה בעבודה ועוד.
בשנה ג' זוכים המצטיינים להיכלל בפרקטיקום שנועד להכשיר את הסטודנטים לעבודה מעשית בארגונים באמצעות שיבוצם ביחידות משאבי אנוש בארגונים במהלך השנה האקדמית. במסגרת זו הסטודנטים רוכשים ניסיון מקצועי ומגדילים את סיכוייהם להיקלט במקצוע זה במשק הישראלי. בנוסף, ניתן לשלב תעודת הסכמה למומחה במשאבי אנוש בשיתוף פעולה עם העמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש. השילוב בין תואר אקדמי אוניברסיטאי לתעודה מקצועית הוא קלף יקר ערך בהשתלבות בשוק העבודה.

\ חטיבת פיתוח ארגוני

החטיבה נועדה להקנות לתלמידיה מיומנויות מעשיות בניהול המשאב האנושי כמו – ביצוע ראיונות לגיוס עובדים, מיומנות של ניהול צוותים, מיומנויות של הפעלת סקרים ארגוניים, דינים הקשורים בעולם העבודה ועוד.
החטיבה שמה דגש רב על הפרקטיקה שבתחום. בוגרי החטיבה עשויים להשתלב ביחידות הדרכה בארגונים וביחידות משאבי האנוש.

הבחירה באריאל

האוניברסיטה מאפשרת לשלב את חטיבות משאבי האנוש והפיתוח הארגוני ובכך להקנות את הידע האקדמי והן את הידע המעשי והפרקטי הנדרש בשוק התעסוקה. בוגרי חטיבות אלו יוצאים לשוק לא רק עם ידע תיאורטי נרחב, אלא גם עם ארגז כלים איכותי שיסייע להם בעבודתם העתידית. תכניות הלימוד משלבות טכנולוגיות מתקדמות בהכשרת הסטודנטים בלמידה התנסותית וחווייתית כמו סימולציות באמצעות שחקנים ומערכות מדיה. בנוסף מאפשרות מסגרות הלימודים מפגש פורה בין סטודנטים צעירים לעובדים וותיקים.

אפשרויות תעסוקה והמשך לימודים

בוגרי החטיבות משתלבים ביחידות משאבי אנוש וביחידות פיתוח הדרכה במשק. חלקם עוסקים בגיוס והשמת עובדים, חלקם בפיתוח הדרכה וחלקם אף בליווי והכשרת מנהלים. הבוגרים יכולים להשתלב בלימודים לתואר שני בכל האוניברסיטאות בכל המסלולים המתמחים בהתנהגות ארגונית.

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון