חינוך

הפקולטה למדעי
החברה והרוח

חינוך

תכנית הלימודים

מקצוע החינוך הינו מקצוע עם שליחות. סטודנטים המעוניינים לעסוק בתחום נדרשים להכשרה  מקיפה. אוניברסיטת אריאל, מציעה תכנית לימודים רב-תחומית ומעשית אשר תספק לסטודנט את הכלים אשר יאפשרו לו לגבש את השקפת עולמו, לדעת לפעול וללמד בעידן של שינויים במערכת החינוך וההבדלים הבין-דוריים, להבין את תהליכי קבלת ההחלטות הכוללים הכשרה בהעברת מסרים לקהלים ייעודיים, הגדרת מטרות, הבנת יעדים חינוכיים והקניית יכולת ביצוע מחקרית הכוללת הגדרה, ניתוח והסקת מסקנות מחקריות בתחומי החינוך ולמידה.

בנוסף, ירכשו הסטודנטים את הידע לשימוש בכלי עזר להוראה וחוויה לימודית, כלים הכוללים שילוב טכנולוגיות מחשוב מתקדמות במערכות החינוך וההוראה ויישומם בפעילות מול מגוון אוכלוסיות.

כל זאת יעשה דרך קורסים תאורטיים וסדנאות מעשיות בתחומי החינוך, הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והפילוסופיה, יחד עם קורסים מתודולוגיים בשיטות מחקר איכותניות וכמותיות.

הבחירה באריאל

לימודי החינוך באוניברסיטת אריאל משלבים תיאוריה עם פרקטיקה והסטודנטים יכולים לתרגל הוראה במרכז הסימולציות הייעודי באוניברסיטת אריאל הכולל תרגול עמידה בפני קהל, צילום, ניתוח יכולות אינדיבידואליות וסקירת מומחים.

החוג לחינוך מאפשר שילוב אינטרדיסציפלינרי של תחום חינוך עם פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המחשב, מתמטיקה, ספרות, תולדות עם ישראל ועוד. השילוב מאפשר למחנך העתידי להתמחות בחינוך בתחום שהוא מעוניין בו כמו כן שילוב הדיסציפלינות שונות, מאפשר השתלבות בתחום המחקר וכן בשדה החינוך – בהדרכה והוראה בנושא.

בחוג לחינוך מלמדים חוקרים ואנשי אקדמיה המשלבים עשייה חינוכית מוכחת והובלה של תהליכים בשדה החינוך בישראל ובעולם.

מגמות הלימוד בחוג

כל סטודנט בחוג לחינוך יוכל להתמקד, החל מהשנה השנייה ללימודיו, באשכול לימודים:

מנהל חינוכי: אשכול זה עוסק בתחום המנהיגות והמינהל החינוכי תוך התמודדות עם תהליכים  ואתגרים ניהוליים במערכות החינוך.

יעוץ חינוכי: תחום זה חושף בפני הסטודנט את הייחוד שבעבודת היועץ החינוכי בבית הספר. תכנית הלימודים של המסלול משלבת היבטים עיוניים ומעשים.

טכנולוגיות בחינוך: הלומדים באשכול זה יעמיקו בתהליכי ושיטות למידה, הדרכה והוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה, לשימוש מושכל בטכנולוגיות מידע, הטמעה ותכנון ויישום ההוראה והלמידה בכל

תחומי הלימוד. כל זאת כדי לפתח אצל הבוגר את הכלים לפיתוח והדרכה בתחומי תכנון.

אפשרויות תעסוקה והמשך לימודים

בוגרי החוג לחינוך יכולים ללמוד לתעודת הוראה במקביל ללימודים בחוג ולהשתלב בתחום במוסדות החינוך השונים בארץ. בנוסף יוכלו הבוגרים לעסוק בתחומים פדגוגים בהתאם למגמה אותה בחרו: ייעוץ חינוכי, שילוב טכנולוגיות בהוראה, הכשרת מורים, וניהול מערכת החינוך.

\ למצטיינים מסלול ישיר לתואר ראשון בשילוב תואר שני מוסמך במנהל עסקים MBA בארבע שנים.

\ ניתן לשלב לימודים בחוג זה עם מגוון חוגים במסגרת המסלול הדו-חוגי. מומלץ לשלב את הלימודים בחוג לחינוך עם הלימודים בחוג לספרות עברית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המחשב, מתמטיקה, ,ספרות, היסטוריה של עם ישראל ובכך לשלב את הידע בדיסציפלינה אחת עם חינוך והוראה בתחום.

\ קבלת התואר מותנה באישור המל"ג.

אפשרויות תעסוקה והמשך לימודים

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון