מדעי ההתנהגות

הפקולטה למדעי
החברה והרוח

מדעי ההתנהגות

תכנית הלימודים

לימודי מדעי ההתנהגות משלבים בין שלושה תחומים מדעיים העוסקים בהתנהגות האנושית: פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה.
התכנית עוצבה כדי לספק מסגרת לימודים בינתחומית המסייעת לסטודנט לפתח ראייה רחבה וכוללת של ההתנהגות האנושית ברמת הפרט, הארגון והחברה.
יסודה של תכנית הלימודים היא קורסים שמתמקדים בתחום הפסיכולוגיה והמתודולוגיה המחקרית. לימודים אלו מאפשרים לסטודנט המסיים את לימודיו בהצלחה במחלקה להמשיך ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה. מרכיב נוסף בתכנית הלימודים הוא אשכול קורסים בתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה.

הבחירה באריאל

המחלקה למדעי ההתנהגות מקיימת תכנית למצטיינים, הכוללת השתתפות בסמינריון מצטיינים, לפיתוח אישי ומקצועי בתחום. באפשרות הסטודנטים המצטיינים להצטרף לתכניות מחקר ולשמש עוזרי מחקר לסגל המחלקה. בתוכנית קיים קורס פרו-סמינריון השם דגש הן על הבנה וניתוח תוכן מהיר של מאמרים  מתחומי הפסיכולוגיה השונים, והן על הבנה מעמיקה ודיון בשיטות המחקר הייחודיות של מחקרים אלו (שני תחומים אלו מהווים את מרכיביו של מבחן המתא"ם לתואר שני בפסיכולוגיה).
במחלקה מגוון קורסי בחירה מרתקים וייחודיים העוסקים בתחומי עניין עדכניים בפסיכולוגיה, כגון פסיכולוגיה חיובית, התמכרויות, שימוש בסמים, מנגנוני גמישות המוח, שיטות לשיפור הזיכרון, עקרונות סי.בי.טי., דת ורוחניות, הפסיכולוגיה של להט"בים, ועוד.
במסגרת המחלקה פועלות מעבדות מחקר ובהן: מעבדה ניסויית בתחום הפסיכו־פרמקולוגיה ובה נבדקות השפעותיהן של תרופות על התנהגות ושימושים רפואיים בצמח המריחואנה, מעבדת פוליגרף ומעבדה קוגניטיבית לתפיסת מספרים.

הקבצי הלימוד במחלקה

סטודנטים במחלקה יוכלו לנסות להתקבל לאחד משני מוקדים שנלמדים במהלך שנים ב' וג' ומותנים בריאיון קבלה:

הקבץ פסיכולוגיה ניסויית ומדעי המוח – לימודים המתמקדים בהיבטים מעבדתיים של הפסיכולוגיה ובחקר המוח האנושי.

הקבץ בריאות הנפש – לימודים המקנים היכרות עם תחומי הטיפול השונים ובסיס להמשך לימודים בתחומי הפסיכולוגיה הטיפולית.

אפשרויות תעסוקה והמשך לימודים

בוגרי התואר במדעי ההתנהגות משתלבים בשוק העבודה בתחומים שונים כגון ייעוץ ארגוני, משאבי  אנוש וכוח אדם, מחקר, טיפול רווחה, חינוך עמותות וכד'.

כמו כן ניתן להמשיך לתואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל או באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

\ למצטיינים מסלול ישיר לתואר ראשון בשילוב תואר שני מוסמך במנהל עסקים MBA בארבע שנים.

\ למצטיינים אפשרות להצטרף ללימודי תואר שני בהפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל.

אפשרויות תעסוקה והמשך לימודים

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון