מכינה אוניברסיטאית

המכינות הקדם אקדמיות

הצטרפו אל המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת אריאל ותעשו את הצעד הראשון בדרך לתואר.

המכינה מיועדת למועמדים ללא תעודת בגרות או בעלי בגרות חלקית, המעוניינים ללמוד לימודים אקדמיים באוניברסיטת אריאל. סיום המכינה בהצלחה מקנה תעודה המהווה חלופה לתעודת הבגרות לצורך קבלה ללימודים באוניברסיטת אריאל.

במכינה 2 מסלולים: מסלול מדעי החברה ומסלול הנדסה .

מקצועות הלימוד הנדסה: כתיבה מדעית, מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה.

מסלול מדעי החברה: מתמטיקה, אנגלית, מדעי החברה, לימודי ארץ ישראל כתיבה מדעית.


הלומדים במכינה זכאים למלגות בגובה של עד 100% שכר לימוד + דמי קיום שלא על חשבון הפיקדון הצבאי (בהתאם לחוק חיילים משוחררים ועפ"י מצב סוציו-אקונומי)

\ מכינה סמסטר א' – מועד פתיחה: נובמבר
\ מכינה סמסטר ב' – מועד פתיחה: אפריל

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון