מכינה קדם אקדמית למדעי החברה

המכינות הקדם אקדמיות

המכינה מיועדת למועמדים אשר מעוניינים להתקבל ללימודים בפקולטה למדעי החברה והרוח וניהול מערכות בריאות ואינם עומדים בסיפי הקבלה. מקצועות הלימוד: אנגלית, מתמטיקה, משטר מדינת ישראל, אוריינות אקדמית.
הקורס במשטר מדינת ישראל, מקנה פטור מקורס מורשת (מציון 80).

ציון המכינה מהווה תחליף לציוני הבגרות והפסיכומטרי בקבלה ללימודים באוניברסיטת אריאל.

\ מכינה סמסטר א' - תאריך פתיחה: אוקטובר
\ מכינה סמסטר ב' - תאריך פתיחה: יוני

הלומדים במכינה זכאים למלגות בגובה של עד 100% שכר לימוד + דמי קיום שלא על חשבון הפיקדון הצבאי. (בהתאם לחוק חיילים משוחררים ועפ"י מצב סוציו-אקונומי)

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון