מכינות ריענון

המכינות הקדם אקדמיות

מכינות רענון להנדסה, מדעי הטבע ומדעי הבריאות.

המכינה מיועדת למועמדים אשר התקבלו ללימודים אקדמיים, ואשר ציון בחינת הבגרות במתמטיקה ו/או בפיסיקה נמוך מתנאי הקבלה ו/או הציון מלפני למעלה מחמש שנים.


מכינת רענון נפתחת פעם בשנה, בקורס קיץ בלבד.

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון