מינהל ומדיניות מערכות בריאות

תארים מתקדמים

מינהל ומדיניות מערכות בריאות

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים במנהל ומדינות מערכות בריאות מיועדת לבוגרי תואר ראשון בניהול מערכות בריאות ולבעלי השכלה רפואית, העוסקים בתפקידים ניהוליים ונדרשים להתמודד עם האתגרים השונים הניצבים בפניהם במהלך עבודתם.

התכנית נועדה לענות על הצרכים הנובעים מדרישות המנהלים ומקבלי ההחלטות במנהל הרפואי במאה ה-21 .היא מקנה למשתתפיה כלים תיאורטיים ומעשיים בנושא קביעת המדיניות במערכת הבריאות ברמה ארגונית גבוהה ומקצועית. התכנית, הכוללת קורסים בתחומי ניהול ארגוני בריאות ובתי חולים וכן בתחום המנהיגות והבריאות, מכשירה מנהלי מערכות בריאות בעלי הבנה מקיפה וראייה כוללת של הסביבה הרפואית, האתית והטכנולוגית.

לאחר שתונח התשתית הרחבה והמעמיקה בכל התחומים, יוכלו הסטודנטים לבחור מבין מספר קורסי בחירה, שתכליתם לחשוף היבטים שונים של קביעת מדיניות וניהול מערכות בריאות ורפואה מתקדמות. קורסים אלה יעסקו בתחומים רחבים כמו: תכנון בקרות ובקרה של מוסדות בריאות, רפורמות במערכת הבריאות, מדיניות והסדרה של מערכת בריאות, הערכת טכנולוגיות ועוד.

מסלול רופאים

תכנית לימודים ייחודית לתואר שני ניהולי לרופאים ורופאי שיניים, בראשות פרופ' יאיר שפירא.
התכנית עונה על הצרכים הנובעים מדרישות המנהלים ומקבלי ההחלטות במנהל הרפואי, והורכבה בקפידה תוך התייחסות לצורכי הרופאים ולצורך הלאומי בהכשרת מנהלים בדרג גבוה. התכנים משלבים בין עולמות הניהול והבריאות כגון, קורסי השלמה בניהול, קורס מנהיגות במערכת הבריאות, ניתוח אירועים ותרחישים ועוד.
התכנית מציעה קורסים מתוקשבים מתקדמים לנוחות הרופאים, שעות לימוד המאפשרות שילוב בין העבודה ללימודים, ומלגות מיוחדות לרופאים הנרשמים לתוכנית.

הבחירה באריאל

סגל המחלקה למנהל ומדיניות מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל כולל פרופסורים וסגל בכיר, המשלבים ניסיון ניהולי בשטח וניסיון רפואי מעשי כניהול קופות חולים, משרד הבריאות, ניהול בתי חולים, מוסדות רפואיים ציבוריים ופרטיים, חיל הרפואה בצה"ל ועוד.
הסגל האקדמי המחלקה עוסק בקידום המחקר בתחומי הבריאות השונים בארץ ובעולם, במטרה להפגיש את הסטודנטים עם הבעיות השוטפות של מערכת הבריאות יושם דגש על ניתוח אירועים למצבים אקטואליים בארץ, ניתוח אירועים ייתן בידי מסיים התוכנית כלים להתמודד עם בעיות במערכת הבריאות הסבוכה.
תכנית הלימודים נבנתה תוך הבנה והתאמה לצרכי מנהלי ועובדי מערכת הבריאות.

אפשרויות תעסוקה

בוגרי התואר שני במנהל ומדיניות מערכות בריאות יזכו לכלים ולהכשרה לתפקידי ניהול בכירים במערכות בריאות - בבתי חולים וקופות חולים, בתי אבות ובמוסדות בריאות שונים בישראל.

\ ניתן ללמוד במסלול עם או ללא תזה.

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון