קרימינולוגיה קלינית

תארים מתקדמים

תואר שני בקרימינולוגיה קלינית

תכנית הלימודים

תחום עיסוקה של הקרימינולוגיה הקלינית הוא בחיבור שבין מספר מערכות: מערכת בריאות הנפש, המערכת המשפטית ומערכות השיקום החברתי. תכנית הלימודים כוללת קורסים מתקדמים המשלבים תיאוריה ופרקטיקה, סדנאות טיפוליות, היבטים משפטיים עדכניים, היבטים אבחוניים, גישות טיפוליות ועוד. הלימודים נמשכים שנתיים וכוללים הכשרה מעשית שתינתן במרכזים לבריאות הנפש, במרכזים מורשים לטיפול בעברייני מין ובמרכזי שיקום. התכנית עומדת בדרישות משרד הבריאות למקצוע הקרימינולוגיה הקלינית, כפי שפורטו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח, 2008 ובתקנות לחוק, ובדרישות לעמידה בבחינה הממשלתית בקרימינולוגיה קלינית (תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשע"ד, 2014).

הבחירה באריאל

אוניברסיטת אריאל היא אחד משלושת מוסדות הלימוד היחידים בהם נלמד תחום הקרימינולוגיה הקלינית. כאוניברסיטה צעירה ששמה לה למטרה לפתח תכניות לתארים מתקדמים, רואה האוניברסיטה חשיבות רבה בפיתוח תכניות לימוד חדשניות שיתנו מענה להכשרת כוח אדם טיפולי במענה לבעיות הבוערות בחברה הישראלית. תכנית הלימודים נבנתה בהלימה למטרות הללו וכוללת דגשים תיאורטיים וקליניים ייחודיים לנושא של עבריינות מין והתמכרויות.

אפשרויות תעסוקה והמשך לימודים

נושאי הלימוד והמחקר המגוונים כמו גם ההתנסות המעשית, יעניקו לסטודנטים בסיס תיאורטי ומעשי רחב אשר יכשיר אותם להמשך לימודים ותעסוקה באקדמיה ובשדה הטיפולי השיקומי והאבחוני. בוגר התכנית ירכוש ידע מקצועי שיאפשר לו להשתלב בשדה. זאת, לצד רכישת כישורים ומיומנות לניהול מחקר עצמאי ובשלות לקראת המשך לימודים לתואר השלישי. קרימינולוגים קליניים עובדים בבתי חולים פסיכיאטריים במחלקות משפטיות ואחרות, במב"ן (מרכז לבריאות הנפש) בכלא, במרפאות בריאות הנפש, במסגרות שיקומיות של פגועי נפש, במסגרות של טיפול במכורים, במסגרות המטפלות בנוער בסיכון (כגון עמותת על"ם), במסגרות המטפלות בפוגעים ונפגעים מינית (מבוגרים ונוער), ברשות שיקום האסיר, כקציני אבחון ומיון בשב"ס, במסגרות המשרד לביטחון פנים ובמגוון מקומות נוספים. חלקם המשיך את לימודיו לתואר שלישי, חלקם עוסק בהוראה ובמחקר במכללות ובאוניברסיטאות.  

\ המסלול כולל תזה.

\ קבלת התואר מותנה באישור המל"ג.

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון