ניהול מערכות בריאות

בית הספר למדעי הבריאות

ניהול מערכות בריאות

תכנית הלימודים

התכנית לניהול מערכות בריאות מעניקה לסטודנט כלים מגוונים להבנה מעמיקה של מערכת הבריאות וניהולה. נושאי הלימוד מאפשרים לסטודנט לחוות את מאפייני מערכת הבריאות בתחומים שונים: ניהול רפואי, משפט ואתיקה, סוציולוגיה רפואית, מערכות מידע רפואיות, כלכלת בריאות, טכנולוגיות רפואיות ועוד. כל אלו מקנים לבוגר התואר את מירב הכלים להצלחתו בעמידתו מול האתגרים הרבים בתפקידיו השונים כמנהל במערכת הבריאות.

הבחירה באריאל

האוניברסיטה מקיימת קשרים הדוקים עם תעשיית הבריאות בישראל וכבר במהלך לימודיהם צוברים הסטודנטים ניסיון וקשרים עם גורמים בכירים במערכת. השילוב בין הפרקטיקה והתיאוריה מעניק לבוגרי אוניברסיטת אריאל יתרון רב בשוק התעסוקה.

מסלולי הלימוד במחלקה

ללומדים מוצע לבחור ללמוד, בנוסף לתכנית הבסיסית, באחד מהמסלולים הייחודיים הבאים:

מסלול קידום בריאות – בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים בתפיסת מערכת הבריאות -  מעבר מטיפול במחלה לתפיסה הדוגלת במניעת מחלות ובשמירה על אורח חיים בריא. המסלול יאפשר לסטודנטים לקבל כלים תיאורטיים ומעשיים לקידום בריאות של מטופלים, לניהול תכניות לקידום בריאות ולביצוע מחקר ומעקב בתחום.

מסלול המידע הרפואי – מערכת הבריאות בישראל עוברת לשימוש במערכות מידע ממוחשבות מתקדמות. המערכות הממוחשבות דורשות הבנה והכשרה בכמה נושאים, כגון הגנה ושמירה על מידע רפואי רגיש המצוי בהן, ושיפור הטיפול בחולה באמצעות המערכת.

מסלול גרונטולוגיה - הזדקנות מביאה עמה שינויים פיזיולוגיים רבים במערכות הגוף השונות ומתאפיינת בשינויים באורח החיים ובמצב הרפואי. חלק מתהליכים אלו ניתן למנוע ולעכב, כדי להבטיח איכות חיים ומניעת חולי. זקנה בריאה מביאה אושר ואיכות חיים לאדם המבוגר, למשפחתו ולסביבתו.

תחום הגרונטולוגיה זוהה כתחום חשוב ונצרך במערכת הבריאות וכבעל פוטנציאל תעסוקה לבוגרים. אוכלוסיית הקשישים בישראל הולכת וגדלה וצפויה להגיע בשנת 2025  לכמיליון וחצי קשישים, גידול של 70% לעומת המספר בשנת 2010 (תחזית אוכלוסייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). מערכת הבריאות, הרווחה ומערכות אחרות שתומכות באוכלוסייה זו נערכות לגידול באוכלוסיית הקשישים, אשר ישפיע על התחלואה ועל השירותים הניתנים במערכת. בהתאם לכך פתחנו מסלול חדש - "מסלול גרונטולוגיה", שיעסוק בהיבטים שונים בטיפול ותמיכה בקשיש ומשפחתו ובהכרת התחום מקרוב.

הכשרה מעמיקה בתחום זה תאפשר לסטודנט לרכוש ידע רחב בנושא ולהשתלב בעבודה בצורה מיטבית. זאת ועוד, הרחבת הידע בתחום תאפשר לסטודנט שיחפוץ להשתלב בלימודים מתקדמים ולבצע מחקר בתחום. בסיום התואר ובנוסף לדיפלומה של "ניהול מערכות בריאות" תוענק תעודה המעידה כי הסטודנט למד במסלול "גרונטולוגיה".

אפשרויות תעסוקה והמשך הלימודים

בוגרי התואר משתלבים בתפקידים ניהוליים שונים במערכת הבריאות, כגון קופות ובתי חולים, משרד הבריאות, מרפאות ציבוריות או פרטיות ועוד. כמו כן, מסיימי התואר יוכלו להמשיך למחקר וללימודי תואר שני במנהל מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל או באוניברסיטאות אחרות בארץ.


\ למצטיינים - מסלול ישיר לתואר שני במנהל ומדיניות בריאות.
\ המחלקה מציעה סמינר ייחודי למצטיינים.

\ מתכונת הלימודים מותאמת למנהלים ולעובדים.

אפשרויות תעסוקה והמשך לימודים

המשך לימודים בניהול מערכות בריאות

קרא עוד...

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון