התכנית לשפת הסימנים

התכנית לשפת הסימנים הישראלית

בית הספר לנגישות של היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת אריאל בשומרון רואה בחינוך לסובלנות ולעיצוב עתיד טוב יותר עבור בעלי מוגבלויות כשליחות ראשונה במעלה. בית הספר לנגישות מקיים תכניות ללימוד שפת הסימנים הישראלית מהבסיס ועד לימודי מתורגמנות.

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון