תואר + תעודה

תעודות הוראה + חוג לאחר תואר

אוניברסיטת אריאל חרתה על דגלה, לצד לימודים אקדמיים, את היישומיות במחקר ובלימודים. לפיכך לצד הלימודים האקדמיים והתיאורטיים, נפתחה שורה של לימודי תעודה במקצועות הדרושים למשק ומאפשרים לבוגרים יתרון בולט והשתלבות מיטבית במקומות תעסוקה.

לרשות הסטודנטים עומדות אפשרויות רבות, הן בהגשמת שליחות ערכית ולאומית כמורים ומחנכים בלימודי תעודת הוראה, והן ברכישת מקצוע יישומי במגוון תחומים.

 

 

    1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
    מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון